۱۳۸۸/۰۸/۰۷

بررسی اندیشه و علل مخالفت آقای بروجردی با رژیم در برنامه زن امروز از شبکه ماهواره ای صدای آمریکا - 7 آبان 88

خانم حمیده آرمیده: خانواده آقای بروجردی می گویند وضع جسمی این روحانی معترض به حکومت نامساعد است. در این زمینه گفتگو میکنیم با یکی از نزدیکان خانواده آیت الله بروجردی.
سپیده جان، در ارتباط با وضعیت آیت الله کاظمینی بروجردی اخبار خوبی نمی رسد، آیا شما این گزارشها را تأیید میکنید و وضعیت ایشان به چه ترتیبی است؟
خانم سپیده: کاملا فرمایشات شما درست است. آیت الله بروجردی سه سال است که در بندهای مختلف انفرادی و عمومی، انواع شکنجه ها را تحمل میکند و اکنون هم در شرایط بد بهداشتی و تغذیه زندان بشدت لاغر و ضعیف شده است؛ حتی قادر به حفظ تعادل هنگام ایستادن نیستند و موقع راه رفتن بارها تعادلشان بهم خورده و زمین خوردند و صدمه دیدند. الان هم از بیماریهای کلیوی، قلب و تنفسی رنج میبرند و ما بخاطر همین وضع بد ایشان بود که درخواست کرده بودیم از زندان به یک بیمارستانی منتقل کنند و ایشان در آن بیمارستان به مداوا بپردازند ولی متاسفانه تا حالا هیچ گونه اقدامی در این باره برای ایشان صورت نگرفته و اینقدر حال ایشان بد بوده که از بند انفرادی زندان یزد، ایشان را به اوین منتقل کردند ولی همچنان ایشان در زندان هستند و می خواهیم که ایشان را هر چه سریعتر به یک بیمارستانی منتقل کنند تا در آنجا مداوا بشود.
خانم حمیده آرمیده: الان در زندان اوین در سلول انفرادی هستند یا بند عمومی؟
خانم سپیده: الان در بند عمومی زندان اوین هستند ولی شرایطشان بسیار بد است.
خانم حمیده آرمیده: در ارتباط با سلول انفرادی، گزارشهایی که من داشتم از وضعیت آقای بروجردی این بود که بعد از اعلام نتایج انتخابات، یک ارتباطی داشت وضعیت ایشان، یعنی رفتنشان به سلول انفرادی با مسائل انتخابات، این چه ارتباطی هست؟ چرا ایشان بعد از نتایج انتخابات، کسی که سه ساله در زندان است، میرود به سلول انفرادی؟!
خانم سپیده: ایشان در زمان انتخابات یک پیامی به دبیرکل سازمان ملل بیرون دادند و به همین دلیل ایشان را به سلول انفرادی بردند و مضمون پیام ایشان این بود که خواستار برگزاری یک رفراندم آزاد زیر نظر ناظران بین المللی بودند تا مردم از طریق این رفراندم، حکومت خودشان را انتخاب کنند و از طریق صندوق رأی آن چیزی که می خواهند را انتخاب کنند.

لطفا لینکهای مربوطه را ملاحظه نمایید

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/045/2009/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/047/2009/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/046/2009/en
www.newsmax.com/timmerman/Iranian_cleric_tortured/2009/05/06/211509.html

چون این حکومت، 30 سال گذشته با یک سری وعده ها به سر کار آمد که در عرض این 30 سال به هیچ کدام از این وعده های خود عمل نکرده و ایشان خواستند که با برگزاری یک رفراندم، مردم به حقوق خودشان برسند و آن چیزی که هم نسل امروز و هم نسل گذشته مطالبه میکند، از طریق صندوق رأی اجرا بشود. به همین خاطر ایشان را به سلول انفرادی منتقل کردند و آنجا خیلی ایشان را اذیت کردند، بطوری که در زمانی که ایشان در اعتصاب غذا بودند، دکتر امور زندان، همراه تنی چند نزد ایشان رفتند، دست و پای ایشان بستند و به ایشان داروی روان گردان زدند که برای ما خیلی نگران کننده بود.
خانم حمیده آرمیده: سپیده جان، ایشان همان طور که خودتان فرمودید، بیش از سه سال هست که در زندان است. یک روحانی هستند، یک شیعه هستند، علت اصلی زندانی شدن آیت الله کاظمینی بروجردی چیست؟ افکار ایشان مگر چه مشکلی دارد، می خواهم بدانم که اصلا چرا ایشان زندانی شدند؟
خانم سپیده: ایشان خواستار جدایی مبارک بودند، آن هم جدایی بین دین و حکومت است و بخاطر همین جدایی، ایشان به زندان برده شده است. چون ایشان دین و مذهب را راهی برای تطهیر و پیشرفت و آرامش جامعه میدانند و نه ابزاری در دست حکومت برای ایذاء و آزار مردم! ایشان در یک سخنرانی ، خودشان از پیامبر اکرم یک جمله ای نقل میکنند، پیامبر اکرم آنجا میگویند: میترسم از زمانی که بعد از من امامانی پیدا شوند که بر اساس قدر زمامداری کنند که اگر مردم به سمتشان بروند دین و ایمانشان را به بازی و سخره میگیرند و اگر با آنها مخالفت کنند، آنها را میکشند و از بین میبرند. آقای بروجردی هم بخاطر اینکه این صحبتها را می زنند و میگویند: این رفتاری که امروز انجام میشود، هیچ پایه دینی و مذهبی ندارد. طبعا حکومت به
مذاقش خوش نمی آید و با ایشان اینچنین برخورد میکند و بدترین رفتارها را در حق ایشان اعمال میکند.
خانم حمیده آرمیده: در این سه سالی که گذشته و بیش از سه سال است که در زندان هستند، شما بعنوان نزدیکان ایشان و هوادارانی هم دارد آیت الله، چه کردید برای ایشان و چه اقداماتی داشته اید؟ وکیل دارند ایشان؟
خانم سپیده: خیر وکیل ندارند! یعنی اجازه نمی دهند که ایشان یک وکیل آزادی که خودشان می خواهند داشته باشند. بارها خانم گیتی پورفاضل، این بانوی باشرف مراجعه کرده ولی اجازه ندادند که ایشان وکالت نامه ای از طریق آقای بروجردی داشته باشد و بخاطر همین اجازه نمی دهند که ایشان وکیلی داشته باشد. ولی ما به تمام نهادها، مراکز حقوقی و بین المللی نامه نوشتیم و بخاطر همین، یک پتیشنی هم درست کردیم که صدها هزار نفر آن را امضاء کردند. خانم حمیده آرمیده: ممنون و سپاسگزارم که ما را در جریان آخرین اخبار آیت الله حسین کاظمینی بروجردی قرار دادید که بیش از سه سال است که در زندان هستند و الان هم در زندان اوین بازداشت و زندانی هستند.